Zaključni dogodek poletne šole na Pokljuki

Napisal/a , Nov 21, 2014

V sredo 17. 12. 2014 je v Infocentru Triglavska roža na Bledu potekal zaključni dogodek Poletne šole na Pokljuki. Na dogodku so dijaki, ki so na poletni šoli sodelovali, predstavili svoje rezultate in ugotovitve.  Skupina za raziskovanje tal na Pokljuki je opisala nepričakovane in redke tipe tal. Skupina za raziskovanje živali je npr. našla več kot 50 osebkov planinskih pupkov in opazovala triprstega detla. Skupina za rastline je v različnih habitatnih tipih popisala 150 rastlinskih vrst, od tega kar 20 zavarovanih in 15 vrst rdečega seznama. Skupina za biomaso gozdnih ekosistemov je spoznavala metode za ugotavljanje razpoložljivih kapacitet lesne biomase za energetske namene, medtem ko je skupina za ekosistemske storitve ugotovila izjemno raznovrsten pomen Pokljuke za njene obiskovalce in upravljavce.

Svoje delo so predstavili tako z ustnimi predstavitvami, kot tudi ob pogovoru pri plakatih, ki so jih pripravili. Plakati z rezultati raziskav na Pokljuki bodo v Infocentru na ogled do 15. 1. 2015.

20141217-DSC_5262 20141217-DSC_5270 20141217-DSC_5290

Foto: Andrej Kuhelj

Dogodka so se udeležili tudi sošolci sodelujočih dijakov, učenci 7. razreda OŠ J. Plemlja z Bleda in širša javnost. Dogodek je spremljala tudi novinarka Gorenjskega Glasa ga. Mateja Rant.

Udeleženci poletne šole so izrazili željo, da bi tovrstno poletno šolo še ponovili in tako pridobili nova znanja o terenskem delu in kasnejši obdelavi podatkov.

Poletna šola na Pokljuki je potekala v okviru projekta rechare.green (www.recharge-green.eu). Sodelovali so strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Triglavskega narodnega parka.

 

 

About Alenka Petrinjak

Alenka Petrinjak, biologist, Project manager at Triglav National Park

Komentar