Spoznavanje pestrosti pokljuških gozdov

Napisal/a , Oct 10, 2014

2014-10-09 09.25.18

Sodelavci Triglavskega narodnega parka smo 9. 10. 2014 za učence OŠ A. T. Linharta iz Radovljice pripravili delavnico spoznavanja gozdnega in barjanskega ekostsitema. Več kot 70 učencem smo predstavili projekt Recharge.Green in jim razdelili letake.
Najbolj zanimivo pa je bilo raziskovanje biotske pestrosti. Učenci so po skupinah spoznavali gozdni sestoj, funkcije gozda, raziskovali talne organizme in ugotavljali kakšne rastline rastejo na barju in kaj je naloga barja. Spoznali smo gozdni sestoj kakršen je danes in kakršen je bil včasih, razpravljali za kaj so včasi izrabljali lesno biomaso in kakšne so težnje danes.

(Foto:AP)

Komentar