Poletna šola v Triglavskem narodnem parku

Napisal/a , Jul 15, 2014

Pod okriljem projekta recharge.green je v tednu med 16. in 20. junijem na Pokljuki potekala poletna šola za dijake srednjih šol. Udeleženci poletne šole – skupno 24 dijakov ter 10 šolskih mentorjev iz 4 slovenskih srednjih šol – so se pod mentorstvom strokovnjakov Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Triglavskega narodnega parka seznanjali z raziskovalnim procesom, to je z znanstvenimi metodami zbiranja terenskih podatkov ter z načini njihove analize in nadaljnje uporabe. Tako so dijaki pod vodstvom strokovnih mentorjev zbirali in obdelovali konkretne podatke o tleh, rastlinstvu in živalstvu, biomasi gozdnih ekosistemov in ekosistemskih storitvah Pokljuke ter njene okolice. Poleg novih znanj in izkušenj so udeleženci poletne šole pridobili tudi informacije o vsebini, ciljih in poteku projekta recharge.green. Vzpostavili so poseben odnos do Triglavskega narodnega parka, ki je eno izmed pilotnih območij projekta za vrednotenje razpoložljivosti lesne biomase kot energetskega vira ter ugotavljanja posledic njene rabe na biotsko raznovrstnost in tla. Skupinsko delo pa je dijakom omogočilo tudi učinkovito mreženje in povezovanje.

Rezultate terenskega dela poletne šole na Pokljuki bodo dijaki letos jeseni tudi javno predstavili na delavnici na sedežu Triglavskega narodnega parka na Bledu. (Pripravil: Andrej Arih)

IMG_1918

> recharge.green summerschool Program (en)

Komentar