Zadnji prispevki

Lesna biomasa in zavarovana območja

Posted by on Jul 15, 2014
AAC_8204

Alpe z mrežo zavarovanih območij predstavljajo edinstveno obliko naravne in kulturne dediščine ter redke neokrnjene predele v Evropi. Lesna biomasa je eden od možnih virov za komercialno pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Z ekonomsko usmerjenim načinom gospodarjenja gozdov prepogosto, tudi v zavarovanih območjih, postavljamo v ospredje proizvodne funkcije gozdov, kar se odraža tudi na ohranjenosti […]

Energija iz obnovljivih virov

Posted by on Apr 1, 2014
AAC_2328

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih veliko prednosti. Z njeno uporabo se namreč zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov, zmanjšuje se odvisnost od uvoza fosilnih goriv, spodbujajo se tehnološki razvoj in inovacije, ustvarjajo se nove gospodarske priložnosti, nova delovna mesta itd. Leta 2009 je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v […]