Mednarodna delavnica na temo tal, rabe prostora in biotske pestrosti

Napisal/a , Jun 15, 2015

Kmetijski inštitut Slovenije je v petek 12. 6. 2015 v Hotelu Jelka na Pokljuki (TNP) organiziral mednarodno delavnico na temo tal, rabe prostora in biotske pestrosti. Na njej so sodelovali slovenski in tuji strokovnjaki s področja pedologije, gozdarstva, kmetijstva in naravovarstva. Dva ključna poudarka delavnice sta bila, da v javnosti manjka zavedanje o pomenu in funkcijah tal ter, da za dobro pripravo načrtov upravljanja in gospodarjenja s prostorom in tlemi potrebujemo dobre strokovne podlage in raziskave.

Z dogodkom smo obeležili tudi Mednarodno leto tal.

Photo: Tomaž Kralj

Photo: Tomaž Kralj

Photo: Tomaž Kralj

Photo: Tomaž Kralj

 

 

About Alenka Petrinjak

Alenka Petrinjak, biologist, Project manager at Triglav National Park

Komentar