Lesna biomasa in zavarovana območja

Napisal/a , Jul 15, 2014

Alpe z mrežo zavarovanih območij predstavljajo edinstveno obliko naravne in kulturne dediščine ter redke neokrnjene predele v Evropi. Lesna biomasa je eden od možnih virov za komercialno pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Z ekonomsko usmerjenim načinom gospodarjenja gozdov prepogosto, tudi v zavarovanih območjih, postavljamo v ospredje proizvodne funkcije gozdov, kar se odraža tudi na ohranjenosti gozdnih ekosistemov in biodiverziteti ter v povečevanju razkoraka med cilji varstva narave ter rabo prostora. Ob tem se zastavlja vprašanje kako zagotoviti ravnovesje med ohranjanjem narave, pridobivanjem energije iz obnovljivih virov ter razvojem alpskih zavarovanih območjih?

AAC_8204

Komentar