Zaključna konferenca projekta

Posted by on May 30, 2015

Sonthofenm Nemčija, 20. – 21. maj 2015 Maja je v Sonthofnu potekala zaključna konferenca projekta recharge.green. Približno 100 udeležencev je razpravljalo o potencialih za rabo obnovih virov energije v Alpah. Predstavljen je bil portal JECAMI, kjer si obiskovalci lahko interaktivno ogledajo različne scenarije rabe vetrne, sončne, vodne in lesne energije za celo območje Alp in […]

About Alenka Petrinjak

Alenka Petrinjak, biologist, Project manager at Triglav National Park

Pogovor z mag. Janezom Zafranom

Posted by on Jan 29, 2015

Na spletni strani projekta je objavljen intervju z magistrom Janezom Zafranom, vodjem Sektorja za gozdove na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z njim sva se Alenka Petrinjak in Tina Markun (TNP) pogovarjali o izrabi obnovljivih virov energije in trajnostni rabi narave. Pogovor s slovenskim odločevalcem, mag. Janezom Zafranom, ter pogovore z odločevalci iz drugih držav si lahko ogledate […]

About Alenka Petrinjak

Alenka Petrinjak, biologist, Project manager at Triglav National Park

Poletna šola v Triglavskem narodnem parku

Posted by on Jul 15, 2014

Pod okriljem projekta recharge.green je v tednu med 16. in 20. junijem na Pokljuki potekala poletna šola za dijake srednjih šol. Udeleženci poletne šole – skupno 24 dijakov ter 10 šolskih mentorjev iz 4 slovenskih srednjih šol – so se pod mentorstvom strokovnjakov Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete, Društva za opazovanje […]

Lesna biomasa in zavarovana območja

Posted by on Jul 15, 2014

Alpe z mrežo zavarovanih območij predstavljajo edinstveno obliko naravne in kulturne dediščine ter redke neokrnjene predele v Evropi. Lesna biomasa je eden od možnih virov za komercialno pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Z ekonomsko usmerjenim načinom gospodarjenja gozdov prepogosto, tudi v zavarovanih območjih, postavljamo v ospredje proizvodne funkcije gozdov, kar se odraža tudi na ohranjenosti […]

Energija iz obnovljivih virov

Posted by on Apr 1, 2014

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih veliko prednosti. Z njeno uporabo se namreč zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov, zmanjšuje se odvisnost od uvoza fosilnih goriv, spodbujajo se tehnološki razvoj in inovacije, ustvarjajo se nove gospodarske priložnosti, nova delovna mesta itd. Leta 2009 je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v […]