Spoznavanje pestrosti pokljuških gozdov

Posted by on Oct 10, 2014

Sodelavci Triglavskega narodnega parka smo 9. 10. 2014 za učence OŠ A. T. Linharta iz Radovljice pripravili delavnico spoznavanja gozdnega in barjanskega ekostsitema. Več kot 70 učencem smo predstavili projekt Recharge.Green in jim razdelili letake. Najbolj zanimivo pa je bilo raziskovanje biotske pestrosti. Učenci so po skupinah spoznavali gozdni sestoj, funkcije gozda, raziskovali talne organizme […]

Poletna šola v Triglavskem narodnem parku

Posted by on Jul 15, 2014

Pod okriljem projekta recharge.green je v tednu med 16. in 20. junijem na Pokljuki potekala poletna šola za dijake srednjih šol. Udeleženci poletne šole – skupno 24 dijakov ter 10 šolskih mentorjev iz 4 slovenskih srednjih šol – so se pod mentorstvom strokovnjakov Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete, Društva za opazovanje […]

Lesna biomasa in zavarovana območja

Posted by on Jul 15, 2014

Alpe z mrežo zavarovanih območij predstavljajo edinstveno obliko naravne in kulturne dediščine ter redke neokrnjene predele v Evropi. Lesna biomasa je eden od možnih virov za komercialno pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Z ekonomsko usmerjenim načinom gospodarjenja gozdov prepogosto, tudi v zavarovanih območjih, postavljamo v ospredje proizvodne funkcije gozdov, kar se odraža tudi na ohranjenosti […]

Energija iz obnovljivih virov

Posted by on Apr 1, 2014

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih veliko prednosti. Z njeno uporabo se namreč zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov, zmanjšuje se odvisnost od uvoza fosilnih goriv, spodbujajo se tehnološki razvoj in inovacije, ustvarjajo se nove gospodarske priložnosti, nova delovna mesta itd. Leta 2009 je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v […]