Tla so edinstvena naravna dediščina

Posted by on Apr 16, 2015

Predavatelj dr. Tomaž Kralj s Kmetijskega inštituta Slovenije bo predstavil kako so tla zgrajena, kaj vpliva na njihovo zgradbo in sestavo, kako vplivajo naše aktivnosti na kvaliteto tal ter izpostavil zakaj je potrebno tla raziskovati in varovati. Predstavil bo tudi nekatere posebnosti tal v Triglavskem narodnem parku in posamezne ugovovitve pedoloških raziskav v okviru projekta […]

About Alenka Petrinjak

Alenka Petrinjak, biologist, Project manager at Triglav National Park