Spoznavanje pestrosti pokljuških gozdov

Posted by on Oct 10, 2014

Sodelavci Triglavskega narodnega parka smo 9. 10. 2014 za učence OŠ A. T. Linharta iz Radovljice pripravili delavnico spoznavanja gozdnega in barjanskega ekostsitema. Več kot 70 učencem smo predstavili projekt Recharge.Green in jim razdelili letake. Najbolj zanimivo pa je bilo raziskovanje biotske pestrosti. Učenci so po skupinah spoznavali gozdni sestoj, funkcije gozda, raziskovali talne organizme […]